lunes, marzo 26, 2007

New Poetry From Sergio Balari Ravera


ARCA

celatamente Amor l’arco riprese
Francesco Petrarca

A ng

Era l'any del diluvi
(un altre)
i jo m'ofegava,
perdia peu,
sense terra,
illa,
ni barca.

Quan,
entre les llums de colors
i les músiques de Plutó,
vas sorgir,
Noè de la Nit,
i em vas obrir l'arca.

La que navega
i dibuixa deixants de mercuri
en la mar,
que es reflecteixen
en els punts argentats
del teu rostre
i fan preguntar-me:
sarai tu Laura et, io, Petrarca?

1 de gener de 2007ARK

celatamente Amor l’arco riprese
Francesco Petrarca

For ng

It was the year of the deluge
(a further)
and I was drowning,
on free dive,
with no land,
no ile,
no trawler.

When,
out of the bright coloured lights
and the music of Pluto,
you emerged,
Noah of the Night,
and ushered me into the ark.

The one that sails
and draws over the sea
quicksilver wakes,
which shine
on the silvery flecks
of your face
and make me wonder:
sarai tu Laura et, io, Petrarca?

1st of January 2007

Translated from Catalan by Sergio Balari and William Bain
LES MANS

Agafa'm fort i plora'm.
Plora'm totes les llàgrimes aturades,
perdudes,
robades.

Agafa'm fort i plora'm.
I treu-me la sal de les nits eviscerades,
mortes,
malaurades.

Estreny-me,
esprem-me,
destil.la'm el licor amarg que m'enverina.

Dóna'm les mans.
Dóna'm les mans.
Les teves mans.

18 de gener de 2007
THE HANDS

Hold me tight and weep me.
Cry me all tears dammed,
forfeited,
snatched.

Hold me tight and weep me.
Take the salt off the nights eviscerated,
killed,
depleted.

Squeeze me,
squash me,
distill any sour liquor that befouls me.

Let me hold hands.
Let me hold hands.
With your hands.

18th of January 2007

Translated from Catalan by Sergio Balari and William Bain


Sergio Balari Ravera (Barcelona, 1963) teaches general linguistics at the Universitat Autònoma de Barcelona, but poetry and fiction are two of his many other secret passions.

Sergio Balari Ravera (Barcelona, 1963) és professor de lingüística general a la Universitat Autònoma de Barcelona, però la poesia i la ficció són dues de les seves moltes altres passions secretes.

Sergio Balari Ravera (Barcelona, 1963) es profesor de lingüística general en la Universitat Autònoma de Barcelona, pero la poesía y la ficción son dos de sus muchas otras pasiones secretas.

1 comentario:

jevivi dijo...

hola sergio ...soy jesús vidal...Veo con alborozo que sigues en la misma senda del petrarquismo y el neo platonismo...Quién pudiera..Yo después de 14 años en tierras sarracenas me he perdido definitivamente para los placeres del espíritu...aunque también para los de la carne...

Un abrazo